Program „SimulatorJob” czyli komputerowy symulator pracy i anty wygaszacz ekranu.

Program komputerowy do symulowania pracy na komputerze w firmie oraz do symulowania ruchu myszką (blokuje wygaszacz ekranu). Program pracuje w 2 trybach:

Instalacja programu:

Program nie zawiera instalatora (nie zostawia wpisów w systemie). Po pobraniu programu proszę go rozpakować w dowolnym katalogu (proponuję c:\Temp) i uruchomić plik SimulatorJob.exe w podkatalogu SimulatorJob. Można utworzyć skrót na pulpicie do programu (klikamy na nim prawym klawiszem myszki i z menu wybieramy „Wyślij do” a następnie „Pulpit (utwórz skrót)”).

Opis:

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno „Ustawienia” tu możemy wybrać rodzaj symulacji. Program jest widoczny na pasku zadań (prawy dolny róg ekranu). Jeśli program jest w stanie symulacji (wciśnięty przycisk „Start”) ikonka jest pomarańczowa Symulator aktywny., jeśli program jest nie aktywny ikonka zmienia kolor na niebieski Symulator nie aktywny. . Jeśli nie widzimy ikonki programu, proszę kliknąć na przycisk/ikonkę: ^. Czas wstawiania poszczególnych znaków jest generowany losowo, co uniemożliwia programom nadzorującym prace wykrycie symulacji pracy. Również w trybie anty wygaszacza, przerwy między symulacją ruch myszki są generowane losowo. Przy symulacji ruchu myszką można ustawić czas kliknięcia myszką przycisku z możliwością uśpienia komputera po trzech minutach po kliknięciu. Po minucie od kliknięcia generowane jest wciśnięcie przycisku "Enter"  (zastosowanie np: w aplikacjach wymagające potwierdzenia zakończenia pracy).

Dodatkowa informacja

Uwaga!!! Program domyślnie ma włączoną opcję „Twórz historię pracy” umożliwia ona uświadomienie sobie jakie informację mogą uzyskać programy śledzące Twoją pracę. Raport z Twojej pracy jest dostępny pod przyciskiem „Raporty”, oczywiście tę opcję można wyłączyć. Aktualna wersja 1.01.5, udostępniona 07.11.2018 r.

Pobierz program Zakup licencji Inne programy

job simulator (work simulator), symulator pracy w firmie, program anty wygaszacz ekranu, blokada wyłączenie wygaszacza ekranu, automatyczne klikania myszką.

Anty wygaszacz ekranu, antywygaszacz, aplikacja symulator pracy w firmie. Jak wyłączyć wygaszacz ekranu? umożliwia to program do poruszania myszką

Program komputerowy do symulacji komputerowej to nie gra, demotywator. Program do poruszania myszką.