Program „SimulatorJob” czyli komputerowy symulator pracy i anty wygaszacz ekranu.

Program komputerowy do symulowania pracy na komputerze oraz do symulowania ruchu myszką (blokuje wygaszacz ekranu). Program pracuje w 2 trybach:

Instalacja programu:

Program nie zawiera instalatora (nie zostawia wpisów w systemie). Po pobraniu programu proszę go rozpakować w dowolnym katalogu (proponuję c:/Temp) i uruchomić plik SimulatorJob.exe w podkatalogu SimulatorJob. Można utworzyć skrót na pulpicie do programu (klikamy na nim prawym klawiszem myszki i z menu wybieramy „Wyślij do” a następnie „Pulpit (utwórz skrót)”).

Opis:

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno „Ustawienia” tu możemy wybrać rodzaj symulacji. Program jest widoczny na pasku zadań (prawy dolny róg ekranu). Jeśli program jest w stanie symulacji (wciśnięty przycisk „Start”) ikonka jest pomarańczowa Symulator aktywny., jeśli program jest nie aktywny ikonka zmienia kolor na niebieski Symulator nie aktywny. . Jeśli nie widzimy ikonki programu, proszę kliknąć na przycisk/ikonkę: ^. Czas wstawiania poszczególnych znaków jest generowany losowo, co uniemożliwia programom nadzorującym prace wykrycie symulacji pracy. Również w trybie anty wygaszacza, przerwy między symulacją ruch myszki są generowane losowo. Przy symulacji ruchu myszką można ustawić czas kliknięcia myszką przycisku z możliwością uśpienia komputera po trzech minutach po kliknięciu, po minucie od kliknięcia generowane jest wciśnięcie przycisku "Enter"  (zastosowanie np: aplikacje wymagające potwierdzenia zakończenia pracy).

Dodatkowa informacja

Program domyślnie ma włączoną opcję „Twórz historię pracy” umożliwia ona uświadomienie sobie jakie informację mogą uzyskać programy śledzące Twoją pracę. Raport z Twojej pracy jest dostępny pod przyciskiem „Raporty”. Aktualna wersja 1.01.5, udostępniona 07.11.2018 r.

Pobierz program Zakup licencji Inne programy

job simulator (work simulator), symulator pracy, anty wygaszacz ekranu, blokada wyłączenie wygaszacza ekranu.

Anty wygaszacz ekranu, antywygaszacz, symulatror pracy na komputerze, jak wyłączyć wygaszacz ekranu?

Program komputerowy do symulacji komputerowej, demotywator, symulowanie pracy.