Opis usługi outsourcing oprogramowania

Outsourcing

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.
Należy pamiętać, że nie należy outsourcingu utożsamiać z umową zleceniem. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, outsourcing jest działaniem długoterminowym. Podejmując współpracę na zasadzie outsourcingu, można wiele zyskać, ale można też wiele stracić. Podejście "outsourcoujmy to i będziemy mieli to z głowy" jest błędne. Można delegować do wykonania wielu zadań, ale nie można delegować odpowiedzialności.
Często outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Ale coraz istotniejsze stają się teraz inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy.
Klient ma do wyboru outsourcing:

Outsourcing oprogramowania

W tym modelu dostawca usługi zapewnia m.in: licencjonowanie oprogramowania, komputery, serwery oraz obsługę informatyczną. W ramach stałego miesięcznego abonamentu firma otrzymuje gotowe do użycia rozwiązanie.

Więcej