Opis usługi archiwizacji danych

Archiwizacja

Jedną z najcenniejszych rzeczy w firmach to zapisy cyfrowe. Koszt odtworzenia straconych danych bywa bardzo duży, a często jest wręcz niemożliwy do oszacowania. Poza tym, w czasie odtwarzania danych, bezpowrotnie tracimy cenne okazje biznesowe.
Archiwizacji danych powinna zapewnić:

Więcej